Шановні моряки, ми продовжуємо консультувати і допомогати вам! У єдності наша сила. Слава Україні! 

Перелік вимог до стажу моряків для присвоєння посади

Офіцерський склад

Вимоги до стажу присвоєння посади капітан далекого плавання.

Для присвоєння звання капітана далекого плавання та отримання права на зайняття посади капітана морських суден валовою ємністю 500 одиниць та більше відповідно до Правил II/2 Конвенції ПДНВ та національних вимог необхідно:

 • мати документально підтверджений стаж роботи на судні не менше вісімнадцяти місяців на посаді старшого помічника капітана на морських суднах валовою місткістю 500 одиниць та більше у далекому плаванні.

Вимоги до стажу для присвоєння посади капітан малого плавання

Для присвоєння звання капітана малого плавання та отримання права на зайняття посади капітана морських суден валовою ємністю 500 одиниць та більше у малому плаванні відповідно до Правил II/2 Конвенції ПДНВ та національних вимог необхідно:

 • мати документально підтверджений стаж роботи на судні не менше двадцяти чотирьох місяців з виконанням обов’язків вахтового помічника капітана на морських суднах валовою місткістю 500 одиниць і більше у малому або дальньому плаванні, з яких не менше дванадцяти місяців на посаді старшого помічника капітана на малому або дальньому.

Вимоги до стажу на посаду капітан прибережного плавання.

Для присвоєння звання капітана прибережного плавання та отримання права на зайняття посади капітана морських суден валовою місткістю менше 500 одиниць у прибережному плаванні відповідно до Правил II/3 Конвенції ПДНВ та національних вимог необхідно:

 • мати документально підтверджений стаж роботи на морських судах не менше двадцяти чотирьох місяців у будь-якому плаванні з виконанням обов’язків вахтового помічника капітана на будь-яких самохідних судах, з яких не менше дванадцяти місяців на посаді старшого помічника капітана у будь-якому плаванні.

Вимоги до стажу для присвоєння посади штурман

Для присвоєння звання штурмана та отримання права на зайняття посади вахтового помічника капітана морських суден валовою місткістю 500 одиниць та більше відповідно до Правил II/1 Конвенції ПДНВ та національних вимог необхідно:

Мати документально підтверджений стаж роботи на морських судах у складі палубної команди не менше дванадцяти місяців як частини схваленої програми підготовки на судні, що відповідає вимогам розділу А-II/1 Кодексу ПДПД та документально підтверджена у відповідній книзі реєстрації підготовки (Training Record Book);
В іншому випадку стаж роботи на морських суднах повинен становити не менше тридцяти шести місяців, з виконанням протягом зазначеного стажу роботи на судні обов’язків з несення вахти на ходовому містку під наглядом капітана або вахтового помічника капітана, не менше шести місяців на морських самохідних суднах валовою ємністю 500 одиниць та більше;

До стажу роботи на судні, передбаченого для присвоєння звання штурман, може бути зараховано (але сумарно не більше шести місяців) плавання у складі палубної команди:

на рибальських судах;
на суднах, що плавають у межах акваторій морських портів, у захищених водах та прибережному плаванні, та плавання до 30 діб внутрішніми водними шляхами;
на річкових судах (судах змішаного (річка-море) плавання) під час проведення першої практики під керівництвом кваліфікованого керівника практики під час виконання програми практики та документального підтвердження відповідними записами у схваленій книзі реєстрації підготовки – у межах двох місяців.

У стаж роботи на судні не зараховуються:

 • робота на маячних судах;
 • робота на бурових установках;
 • плавання на спортивних судах;
 • плавання на суднах валовою ємністю до 80 одиниць;
 • робота на посаді лоцмана;

Вимоги до стажу для присвоєння посади штурман дальнього плавання

Для присвоєння звання штурмана далекого плавання та отримання права на зайняття посади старшого помічника капітана морських суден валовою ємністю 500 одиниць та більше відповідно до Правил II/2 Конвенції ПДНВ та національних вимог необхідно:

 • мати документально підтверджений стаж роботи на судні не менше вісімнадцяти місяців з виконанням обов’язків вахтового помічника капітана на морських суднах валовою ємністю 500 одиниць та більше у дальньому плаванні, з яких не менше шести місяців на посаді другого помічника капітана у дальньому плаванні;

Вимоги до стажу для присвоєння посади судноводу малотоннажного судна.

Для присвоєння звання судноводія малотоннажного судна відповідно до національних вимог необхідно:

 • мати документально підтверджений стаж роботи на судні на самохідних суднах валовою місткістю понад 80 одиниць у складі суднової команди не менше дванадцяти місяців, у тому числі виконуючий обов’язки щодо несення вахти на місток під наглядом капітана або вахтового помічника капітана протягом не менше шести місяців;

Вимоги до стажу для присвоєння посади судноводій-механік малотоннажного судна.

Для присвоєння звання судноводія-механіка малотоннажного судна відповідно до національних вимог необхідно:

 • мати документально підтверджений стаж роботи на судні не менше дванадцяти місяців плавання на самохідних суднах валовою ємністю понад 80 одиниць, у тому числі виконуючий обов’язки з несення вахти на місток під наглядом капітана або вахтового помічника капітана протягом не менше шести місяців, та стаж роботи на судні судна у складі машинної команди самохідних суден валовою ємністю понад 80 одиниць із потужністю головної енергетичної установки понад 55 кВт не менше шести місяців.

Вимоги до стажу для присвоєння посади судновод-механік третього класу.

Для присвоєння звання судноводія-механіка третього класу відповідно до національних вимог необхідно:

 • мати документально підтверджений стаж роботи на судні не менше дванадцяти місяців стажу роботи на судні, у тому числі не менше шести місяців несення вахти на ходовому містку під керівництвом помічника капітана на самохідних суднах валовою ємністю 80 одиниць та більше з дистанційним автоматичним керуванням (дистанційним управлінням) головною енергетичною установкою потужністю понад 55 кВт, а також роботи з судноремонту не менше шести місяців.

Вимоги до стажу для присвоєння посади судновод-механік другого класу.

Для присвоєння звання судноводія-механіка другого класу відповідно до національних вимог необхідно:

 • мати документально підтверджений стаж роботи на судні не менше дванадцяти місяців з дипломом або кваліфікаційним свідоцтвом судноводія-механіка третього класу на посадах командного складу із суміщенням професій судноводія та суднового механіка на суднах валовою ємністю понад 500 одиниць та потужністю головної енергетичної установки.

Вимоги до стажу для присвоєння посади судноводій-механік першого класу.

Для присвоєння звання судноводія-механіка першого класу відповідно до національних вимог необхідно:

 • мати документально підтверджений стаж роботи на судні не менше дванадцяти місяців з дипломом або кваліфікаційним свідоцтвом судноводія-механіка другого класу на посадах із суміщенням професій судноводія та суднового механіка на суднах з валовою ємністю понад 500 одиниць та потужністю головної енергетичної установки 750 кВт.

Вимоги до стажу присвоєння посади механік третього розряду.

Для присвоєння звання механіка третього розряду та отримання права на зайняття посади вахтового механіка відповідно до Правил III/1 Конвенції ПДНВ та національних вимог необхідно:

мати загальний стаж об’єднаної виробничої практики та стаж роботи на судні в морі, що розглядається як частина схваленої програми підготовки, що включає підготовку на борту судна, що відповідає вимогам розділу А-ІІІ/1 Кодексу ПДНВ та документально підтверджена у схваленій книзі реєстрації підготовки не менше дванадцяти місяців (інакше мати загальний стаж роботи на судні на суднах у складі машинної команди, який повинен становити не менше тридцяти шести місяців, з яких не менше шести місяців з останніх дванадцяти місяців загального стажу роботи на судні має становити плавання з виконанням обов’язків щодо несення ходової вахти у машинному відділенні під керівництвом старшого механіка або вахтового механіка на морських суднах валовою ємністю 500 одиниць та більше і потужністю головної енергетичної установки 750 кВт та більше).
протягом зазначеного загального стажу об’єднаної практичної підготовки мати документально підтверджений стаж роботи на судні з виконанням обов’язків щодо несення вахти у машинному відділенні під наглядом старшого механіка або кваліфікованого механіка тривалістю не менше шести місяців.

У виробничий стаж, пов’язаний з ремонтом суднового механічного обладнання, для присвоєння звання механіка третього розряду зараховується виробнича практика відповідно до планів навчальних закладів та робота на суднобудівних та судноремонтних заводах, плавучих майстернях, що знаходяться в ремонті суднах, а також в інших організаціях, що виробляють судноремонтні. роботи, лише на посадах, пов’язаних із виконанням робіт з ремонту обладнання суднових енергетичних установок. Робота з судноремонту на судах зараховується лише у тому випадку, якщо судно для ремонту виведено з ладу.

Особам, які не змогли виконати виробничу практику в повному обсязі відповідно до навчального плану навчального закладу або роботи з судноремонту в організаціях або на судах, до виробничого стажу з судноремонту може бути віднесена робота на судах, що перебувають в експлуатації, на посадах моториста. У записі, що видається судном про стаж роботи на судні, у розділі «Для оцінок» послужної книжки моряка має бути зазначено, що працівник брав участь у роботах з ремонту суднових енергетичних установок та механізмів.

Робота на посаді суднового токаря прирівнюється до роботи на судноремонтних підприємствах і належить до виробничого стажу судноремонту. Запис про роботу на посаді суднового токаря оформляється аналогічно до записів про плавання.

Взаємозалік стажу роботи на судні та виробничого стажу, передбаченого для присвоєння звання механіка третього розряду, та стажу роботи на судні та виробничого стажу, передбаченого для присвоєння звання електромеханіка третього розряду, не допускається.

Вимоги до стажу присвоєння посади механік другого розряду.

Для присвоєння звання механіка другого розряду та отримання права на зайняття посади другого механіка відповідно до Правил III/2 Конвенції ПДНВ та національних вимог необхідно:

 • мати документально підтверджений стаж роботи на судні не менше ніж вісімнадцять місяців на посаді вахтового механіка на суднах з головною енергетичною установкою потужністю понад 750 кВт, з яких не менше шести місяців на суднах з головною енергетичною установкою потужністю 3000 кВт і більше, а також не менше шести місяців з виконанням обов’язків третього механіка (за відсутності стажу роботи на судні на суднах з головною енергетичною установкою потужністю 3000 кВт і більше моряку видається диплом та його підтвердження відповідно до правила III/3 Конвенції).

Вимоги до стажу присвоєння посади механік першого розряду.

Для присвоєння звання механіка першого розряду та отримання права на зайняття посади старшого механіка відповідно до Правил III/2 Конвенції ПДНВ та національних вимог необхідно:

 • мати документально підтверджений стаж роботи на судні не менше вісімнадцяти місяців на посаді другого механіка на суднах з головною енергетичною установкою потужністю понад 3000 кВт або на посаді другого та старшого механіка на суднах з головною енергетичною установкою потужністю понад 750 кВт, з яких не менше шести місяців судна з головною енергетичною установкою потужністю 3000 кВт та більше (за відсутності стажу роботи на судні на суднах з головною енергетичною установкою потужністю 3000 кВт та більше моряку видається диплом та його підтвердження відповідно до правила ІІІ/3 Конвенції).

Вимоги до стажу для присвоєння посади механік малотоннажного судна.

Для присвоєння звання механіка малотоннажного судна відповідно до національних вимог необхідно:

 • мати документально підтверджений стаж роботи на судні на самохідних суднах валовою ємністю понад 80 одиниць та/або з потужністю головної енергетичної установки понад 55 кВт не менше шести місяців та стаж роботи, пов’язаний з ремонтом суднових механізмів та обладнання, не менше шести місяців.

Вимоги до стажу присвоєння посади електромеханік третього розряду.

Для присвоєння звання електромеханіка третього розряду та отримання права на посаду електромеханіка відповідно до Правил III/6 Конвенції ПДНВ та національних вимог необхідно:

мати об’єднану виробничу практику в майстернях навчального закладу або на виробництві на березі та стаж роботи на судні загальною тривалістю не менше дванадцяти місяців, з яких не менше шести місяців є стажем роботи на судні на суднах, як частина схваленої програми підготовки, що відповідає вимогам розділу А- ІІІ/6 Кодексу ПДПІ та документально підтверджена у схваленій книзі реєстрації підготовки (інакше – загальний стаж роботи на судні на судах у складі машинної команди має становити не менше тридцяти шести місяців, з яких не менше шести місяців з останніх дванадцяти місяців загального стажу роботи на судні має становити плавання з виконанням обов’язків електромеханіка під керівництвом електромеханіка або вахтового механіка на суднах з головною енергетичною установкою 750 кВт та більше та загальною потужністю електрообладнання 600 кВт та більше.

До виробничого стажу роботи, пов’язаної з ремонтом суднового електрообладнання, відноситься виробнича практика відповідно до планів навчальних закладів та робота на суднобудівних та судноремонтних заводах, плавучих майстернях, а також в інших організаціях, що проводять судноремонтні роботи, тільки на посадах, які пов’язані з виконанням робіт із ремонту суднового електрообладнання, але в інших промислових підприємствах – з ремонту електрообладнання.

Взаємозалік стажу роботи на судні та виробничого стажу, передбаченого для присвоєння звання електромеханіка третього розряду, та стажу роботи на судні та виробничого стажу, передбаченого для присвоєння звання механіка третього розряду, не допускається.

До стажу роботи з судноремонту, передбаченого для присвоєння звання електромеханіка третього розряду, може бути віднесена робота на судах, що перебувають в експлуатації, на посаді суднового електрика.

Для присвоєння звань електромеханіків зараховується стаж роботи на судні на плавучих кранах з дотриманням вимог.

Вимоги до стажу присвоєння посади електромеханік другого розряду.

Для присвоєння звання електромеханіка другого розряду відповідно до Правил III/6 Конвенції ПДНВ та національних вимог необхідно.

 • мати документально підтверджений стаж роботи на судні не менш як двадцять чотири місяці з дипломом електромеханіка третього розряду на посаді електромеханіка на самохідних суднах з головною енергетичною установкою потужністю 750 кВт і більше, з яких не менше половини терміну – на суднах із загальною потужністю електрообладнання 3000 кВт і більше .

Для присвоєння звань електромеханіків зараховується стаж роботи на судні на плавучих кранах з дотриманням вимог.

Вимоги до стажу присвоєння посади електромеханік першого розряду.

Для присвоєння звання електромеханіка першого розряду відповідно до Правил III/6 Конвенції ПДНВ та національних вимог необхідно:

 • мати документально підтверджений стаж роботи на судні не менш як двадцять чотири місяці з дипломом електромеханіка другого розряду на посаді електромеханіка на самохідних суднах з головною енергетичною установкою потужністю 750 кВт і більше, з яких не менше половини терміну – на суднах із загальною потужністю електрообладнання 5000 кВт і більше .

Для присвоєння звань електромеханіків зараховується стаж роботи на судні на плавучих кранах з дотриманням вимог.

Вимоги до стажу для присвоєння посади оператора ДМССБ.

Для присвоєння звання оператора ДМССБ отримання права на виконання обов’язків оператора ДМССБ відповідно до Регламенту радіозв’язку, Правила IV/2 Конвенції ПДНВ та національних вимог необхідно пройти відповідну підготовку у схваленому навчально-тренажерному закладі за програмою підготовки операторів ДМССБ. оператора ДМССБ, визначеному в Регламенті радіозв’язку та розділі А-IV/2 Кодексу ПДНВ на кшталт диплома (обмеженого або загального).

Вимоги до стажу для посади рефрижераторний механік третього класу.

Для присвоєння звання рефрижераторного механіка третього класу відповідно до національних вимог необхідно:

мати документально підтверджений стаж роботи на судні не менше шести місяців на самохідних суднах незалежно від району плавання у складі машинної команди, з яких не менше двох місяців з виконанням обов’язків щодо догляду за судновими холодильними установками під контролем механіка, до компетенції якого входить обслуговування холодильної установки та професійний виробничий стаж, пов’язаний із ремонтом холодильних установок, не менше шести місяців або проходження виробничої практики відповідно до планів навчальних закладів.

Під час зарахування виробничого стажу зараховується робота з ремонту суднових рефрижераторних установок та ремонту промислового холодильного обладнання.

У розділі «Для оцінок» у послужній книжці моряка має бути зазначено, що працівник брав участь у роботах з ремонту суднових установок рефрижераторів.

Вимоги до стажу для посади рефрижераторний механік другого класу.

Для присвоєння звання рефрижераторного механіка другого класу відповідно до національних вимог необхідно:

 • мати стаж роботи на судні не менше вісімнадцяти місяців на посаді рефрижераторного механіка суден з двоступінчастою холодопродуктивністю понад 300000 ккал/г (349 кВт) або одноступінчастою установкою понад 1200000 ккал/г (1396 кВт).

Вимоги до стажу для посади рефрижераторний механік першого класу.

Для присвоєння звання рефрижераторного механіка першого класу відповідно до національних вимог необхідно:

 • мати стаж роботи на судні не менше двадцяти чотирьох місяців на посаді рефрижераторного механіка на судах з двоступінчастою холодопродуктивністю понад 700000 ккал/г (815 кВт) та одноступінчастою установкою холодопродуктивністю понад 2800000 ккал/г (3)

Рядовий склад

Вимоги до стажу для присвоєння посади капітан дальнього плавання

Для присвоєння звання штурмана та отримання права на зайняття посади вахтового помічника капітана морських суден валовою місткістю 500 одиниць та більше відповідно до Правил II/1 Конвенції ПДНВ та національних вимог необхідно:

Мати документально підтверджений стаж роботи на морських судах у складі палубної команди не менше дванадцяти місяців як частини схваленої програми підготовки на судні, що відповідає вимогам розділу А-II/1 Кодексу ПДПД та документально підтверджена у відповідній книзі реєстрації підготовки (Training Record Book);
В іншому випадку стаж роботи на морських суднах повинен становити не менше тридцяти шести місяців, з виконанням протягом зазначеного стажу роботи на судні обов’язків з несення вахти на ходовому містку під наглядом капітана або вахтового помічника капітана, не менше шести місяців на морських самохідних суднах валовою ємністю 500 одиниць та більше;

До стажу роботи на судні, передбаченого для присвоєння звання штурман, може бути зараховано (але сумарно не більше шести місяців) плавання у складі палубної команди:

на рибальських судах;
на суднах, що плавають у межах акваторій морських портів, у захищених водах та прибережному плаванні, та плавання до 30 діб внутрішніми водними шляхами;
на річкових судах (судах змішаного (річка-море) плавання) під час проведення першої практики під керівництвом кваліфікованого керівника практики під час виконання програми практики та документального підтвердження відповідними записами у схваленій книзі реєстрації підготовки – у межах двох місяців.

У стаж роботи на судні не зараховуються:

 • робота на маячних судах;
 • робота на бурових установках;
 • плавання на спортивних судах;
 • плавання на суднах валовою ємністю до 80 одиниць;
 • робота на посаді лоцмана;

Вимоги до стажу для надання посади матрос першого класу

Для отримання свідоцтва спеціаліста матроса першого класу/кваліфікованої особи палубної команди – able seafarer deck відповідно до вимог Правила II/5 Конвенції ПДНВ та національних вимог:

 • мати документально підтверджений стаж роботи на судні не менше дванадцяти місяців на самохідних морських суднах валовою ємністю 500 одиниць та більше у складі суднової команди морських суден.

Вимоги до стажу для присвоєння посади мотористу другого класу

Для отримання свідоцтва спеціаліста моториста другого класу / особи рядового складу машинної вахти на суднах з обслуговуваним традиційно або періодично не обслуговуваним машинним відділенням Правила III/4 Конвенції ПДНВ та національними вимогами:

 • мати документально підтверджений стаж роботи на судах не менше двох місяців у складі машинної команди на самохідних суднах із ДЕУ потужністю 55 кВт та більше.

Вимоги до стажу для посади моторист першого класу

Для отримання свідоцтва моториста першого класу/кваліфікованого моториста на суднах з машинним відділенням, що обслуговується традиційно або періодично не обслуговується – able seafarer engine in manned engine-room або designated to perform duties in periodically unmanned engine-room відповідно до вимог /5 Конвенції ПД вимог:

 • мати документально підтверджений стаж роботи на судах не менше ніж дванадцять місяців у складі машинної команди на морських суднах з ГЕУ потужністю 750 кВт і більше.

Вимоги до стажу для присвоєння посади електрика суднового

Для отримання свідоцтва електрика суднового/electro-technical rating відповідно до вимог Правила III/7 Конвенції ПДНВ та національних вимог необхідно:

 • мати документально підтверджений стаж роботи не менше дванадцяти місяців на морських суднах з ДЕУ потужністю 55 кВт та більше у складі машинної команди за участю у роботах з обслуговування суднового електрообладнання під контролем електромеханіка або вахтового механіка.

До уваги претендентів на отримання робочого диплома електрика судового для отримання свідоцтва достатньо підтвердили кваліфікацію у дкк, без підтвердження стажу.

Вимоги до стажу для присвоєння посади кухаря суднової

Для отримання свідоцтва кухаря суднового відповідно до вимог Конвенції Міжнародної організації праці 1946 р. № 69 «Про видачу судновим кухарям свідоцтв про кваліфікацію» та національних вимог:

 • мати професійний стаж за професією кухаря у сфері громадського харчування щонайменше дванадцять місяців.

Вимоги до стажу для надання посади донкерман

Для отримання свідоцтва машиніста помпового (донкермана) відповідно до національних вимог:

 • мати документально підтверджений стаж роботи не менше ніж дванадцять місяців на посаді моториста першого класу на танкерах з ГЕУ потужністю 750 кВт і більше.

Вимоги до стажу присвоєння посади боцман

Кожен кандидат на отримання свідоцтва спеціаліста боцмана повинен:

 • мати документально підтверджений стаж плавання на судах за фахом матроса першого класу не менше 2 років.

Вимоги до стажу для посади рефрижераторний моторист

Для отримання свідоцтва моториста (машиніста) рефрижераторних установок відповідно до національних вимог:

 • мати документально підтверджений стаж роботи не менше дванадцяти місяців на самохідних суднах з ГЕУ потужністю 750 кВт і більше у складі машинної команди, з яких не менше шести місяців – за участю в роботах з обслуговування суднових установок рефрижераторних під контролем моториста (машиніста) рефрижераторних установок або механіка рефрижераторних установок або вахтового механіка.

Вимоги до стажу для посади зварювальника

Для отримання свідоцтва зварювальника судового необхідно мати стаж за професією електрогазозварювальника 3-го розряду у сфері громадських виробничих підприємств не менше дванадцяти місяців.

Вимоги до стажу для надання посади токар.

Для отримання свідоцтва зварювальника судового необхідно мати стаж за професією токар 3-го розряду у сфері громадських виробничих підприємств не менше дванадцяти місяців.

Вимоги до стажу присвоєння посади танкериста

Початкова підготовка до здійснення вантажних операцій на танкерах.

Початкову підготовку повинні пройти всі особи командного складу та суднової команди, за якими закріплені особливі обов’язки та відповідальність щодо вантажу або вантажного обладнання на нафтових танкерах, танкерах-хімовозах або танкерах-газовозах.

Такі особи проходять один раз на 5 років у схваленому НТЗ повторну підготовку та перевірку компетентності. Якщо період роботи особи на морських судах на посадах (посадах) відповідно до свідоцтва спеціаліста становить не менше 12 місяців протягом останніх 5 років, що передують дню подання заяви, повторна підготовка не потрібна.

Підготовка за розширеною програмою для здійснення вантажних операцій на танкерах:

Підготовку за розширеною програмою повинні пройти капітани, старші помічники капітанів, старші механіки, другі механіки, а також інші особи, які несуть безпосередню відповідальність за навантаження, розвантаження та запобіжні заходи при перевезенні або обробці вантажу, чищенні танків або інших вантажних операціях на нафтових танках. -хімовози та газовози.

Такі особи проходять один раз на 5 років у схваленому НТЗ повторну підготовку та перевірку компетентності. Якщо період роботи особи на морських судах на посадах (посадах) відповідно до свідоцтва спеціаліста становить не менше 12 місяців протягом останніх 5 років, що передують дню подання заяви, повторна підготовка не потрібна.

Кандидат на отримання свідоцтва спеціаліста про виробництво вантажних операцій на танкерах за розширеною програмою повинен мати не менше трьох місяців стажу роботи на відповідному типі танкера (або один місяць стажу роботи на відповідному типі танкера за умови роботи на цьому танкері на позаштатній посаді, за участю не менш ніж у трьох операціях із завантаження та у трьох операціях з розвантаження відповідного виду вантажу, що має бути підтверджено записами у схваленій книзі реєстрації підготовки).

Вимоги до стажу для посади офіцер охорони судна

Підготовка осіб командного складу, відповідальних за охорону судна (офіцер з охорони судна), – для осіб командного складу, які можуть бути призначені відповідальними за охорону судна (Правило VI/5 Конвенції ПДВ, пункти 1-4 розділу A-VI/5 Кодексу ПДВ) ).

Успішне завершення виду підготовки, зазначеного у підпункті 3 цього пункту, засвідчується свідоцтвом спеціаліста встановленого зразка, що видається капітаном морського порту на підставі свідоцтва про підготовку, виданого затвердженим НТЗ.

У вас залишилися питання чи вам потрібна більш розгорнута консультація? Залишіть заявку і ми зв’яжемося з вами прямо зараз.

Залишились питання?
Ми з радістю вам допоможемо!

Опишіть коротко свою ситуацію та отримайте відповідь

  Ваш телефон потрібен нам тільки для зв'язку з вами, щоб уточнити питання або відразу відповісти. Натискаючи кнопку, ви погоджуєтесь з нашою політикою конфіденційності даних.